کوچینگ چیست؟

کوچینگ یا coaching یک سبک ارتباطی است که:

  • با ایجاد آگاهی، شما را در جهت رشد و توسعه، توانمند می سازد.
  • افراد را در سطوح مختلف، در جهت رسیدن به اهدافشان حمایت می کند.
  • شما را برای قدم گذاشتن در مسیری که آرزویش را دارید آماده می کند.

برای هماهنگی کوچینگ در زمینه های کار و زندگی:

– اگر می خواهید شغل انتخاب کنید. یا تغییر شغل دهید. یا کار پیدا کنید.

– اگر می خواهید کسب و کار جدیدی راه بیندازید یا کسب و کار فعلی را گسترش بدهید.

– اگر می خواهید در قسمتی از زندگی خود تغییری ایجاد کنید.

– اگر حتی نمی دانید که چکار می خواهید بکنید.

– اگر مشاوره روانشناسی برای شما کافی نیست.

– اگر به دنبال رابطه جدیدی هستید.

-اگر در مسیر طلاق هستید یا به آن فکر می کنید.

-یا اگر هنوز مطمئن نیستید که مربیگری چگونه می تواند به شما کمک کند،

لطفا با من تماس بگیرید.

 

 


برای آشایی با سبک مربیگری من (کواکتیو) می توانید کتاب کوچینگ فراسوی تکنیک را مطالعه کنید.

 

همانطور که یک گیاه به هنگام رشد بالا می رود و نور و هوا را بی واسطه لمس می کند. تجربه مستقیم یعنی اینکه بتوانی خودت درباره یک چیز فکر کنی و از هر زاویه‌ای که دلت خواست به آن نگاه کنی و فاصله‌ات را آزادانه نسبت به آن تغییر بدهی. بدون اینکه در این مسیر به هزار و یک مانع درونی و بیرونی گیر کنی. بدون اینکه هزار و یک چیز – از جمله موانع ذهنی خودت – بین تو و آن چیز حائل بشوند.
نکته اساسی، قابلیت فرا رفتن از وضعیت موجود است. فرا رفتن نه به دلیل خاصی و نه با مقصد از پیش تعیین شده‌ای. فضا این حس را به آدم می دهد که اگر اراده کند می تواند در آن حرکت کند. می تواند موقعیتش را تغییر دهد. می تواند به چیزهایی دست بزند و اگر اراده کند چیزهایی را دگرگون کند.

 

از کتاب کوچینگ فراسوی تکنیک