طلاق

کوچینگ طلاق

کوچینگ طلاق چیست؟

کوچینگ یا مربی گری طلاق به شما کمک می کند در مسیر نه چندان هموار جدایی، با شناخت بهتر از خود، مسائل و گزینه های موجودتان، با اتخاذ بهترین تصمیمها و اجرای آنها، مسیر طلاق را پشت سر بگذارید، با شرایط جدید تطابق پیدا کنید و به مرحله جدیدی از زندگی خود قدم بگذارید.

ویژگیهای کوچینگ طلاق

  • درک مسیر تا به اینجا. شناخت الگوهای ذهنی که تصمیمات شما تا اینجا بر اساس آنها بوده است.
  • بدست گرفتن کنترل و کنشگری در فرایند طلاق. هر چقدر هم که شرایط سخت باشد و مشکلات فراوان، کارهایی هست که باید آگاهانه و با پذیرش مسئولیت کامل انجام بدهید.
  • طی نمودن مسیر جدایی/طلاق به طور کامل. شامل مسیر قانونی و مسیر احساسی. تعداد افرادی که از نیمه راه – نه از روی انتخاب و آگاهی بلکه از روی ترس یا دو دلی – به وضعیت قبلی بر می گردند کم نیست.
  • کشف مجدد هویت جدید در زندگی. بعد از سالها زندگی مشترک، بازگشت به زندگی مجردی نیازمند بازآفرینی یک هویت جدید در یک سبک زندگی جدید می باشد.
  • آغاز زندگی جدید – برنامه اجرایی بعد از طلاق. گذار به این مرحله جدید زندگی کند و تدریجی است و نیازمند بردباری، تمرکز و تمرین می باشد.
  • حمایت کامل مربی در سراسر برنامه.

برای آشنایی بیشتر درباره کوچینگ طلاق و همچنین شروع برنامه کوچینگ طلاق می توانید با من تماس بگیرید.

مطالب مرتبط:

ده ایده برای کسانی که از جددایی می ترسند

اگر تنها یک چیز از دوران جدایی آموخته باشم

اپیدمی دو دلی – آنقدر خوب که بمانی، آنقدر بد که بروی

در باب ازدواج با آدم نامناسب

چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من