سال: ۲۰۱۱

دلایل کار کردن

دلایل کار کردن

پول سرگرمی خانه نماندن حل مسائل جالب مورد تایید قرار گرفتن برو کار کن مگو چیست کار خلق و نوآوری افزودن ارزش دلیل کار کردن شما چیست؟… ادامه ←

اطلاعاتی که قابل فهم نیست

اطلاعاتی که قابل فهم نیست

گوینده اخباری که از رادیوی تاکسی ای که من در آن سوار بودم پخش می شد،  از قول مسئول مربوطه می گفت که مردم روزی دو میلیون و هفتصد هزار لیتر بنزین هفتصد تومانی مصرف می کنند و من نفهمیدم این یعنی چه. بعضی وقتها دلیل اینکه ما نمی توانیم از اطلاعات استفاده کنیم مظروف نبودن آن است. اطلاعات مظروف (contextualized information) اطلاعاتی است که در یک ظرف در کنار اطلاعات مرتبط قرار می گیرد و معنی دار می شود.  مثلا در مثال فوق اینکه قبل از تغیییر قیمت بنیزین مردم چند لیتر مصرف می کردند و یا در حال… ادامه ←

ایده خوب چیست؟

ایده خوب چیست؟

یک ایده خوب یک شبکه است.  کهکشانی از نورونها که در مغز شما برای اولین بار با هم مرتبط می شوند و ایده ای به ذهن خودآگاه شما خطور می کند. به عبارت دیگر ایده یک چیز نیست بلکه بیشتر شبیه یک کندو است. مغز انسان تقریبا 100 میلیارد نورون دارد که می توانند 100 تریلیون ارتباط عصبی با یکدیگر تشکیل دهند و این یعنی بزرگترین و پیچیده ترین شبکه موجود بر روی کره زمین. یکی از شرطهای اساسی برای شکل گرفتن یک ایده، بزرگی شبکه عصبی سازنده آن است. احتمالا متصل شدن سه چهار تا نورون، ایده خاصی برای… ادامه ←

آخرین دیدگاه‌ها