یارو تمام عمرشو تلف کرده!

چنین آدمهایی برای ما که فقط چند سالی از عمرمان را تلف کرده ایم بسیار عزیز هستند و واجب الاحترام.

René Magritte:The Portrait, 1935 – oil on canvas

مشترک خبرنامه شوید

با عضویت در خبرنامه می‌توانید از نوشته‌های جدید باخبر شوید.

دیدگاه‌ها

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

دیدگاه شما چیست؟