با کمی تمرین

می توان داد

از دست

یک زمین

یک سرزمین

خانه ای در دوردست را

یک دوست

یک دشمن

یک خرمن

لحظه های یک روز روشن

برگهای پاییز

بوی جوی مولیان

یاد یار مهربان را

با کمی تمرین

می توان داد

از دست

کودکی را

پشت سر را

پیش رو را

احتمال وصل

فرصت یک گفتگو را

می توان داد

از دست

راستی

چیستی

جستجو را

کنش را

واکنش را

ترس مردن

شور زندگی را

می توان داد

از دست

با کمی تمرین

می توان داد

از دست

 

مشترک خبرنامه شوید

با عضویت در خبرنامه می‌توانید از نوشته‌های جدید باخبر شوید.

دیدگاه‌ها

وحيده چهارشنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱

در این باره فکر میکنم که خیلی زیبا بود.

پاسخ
مهراندخت یکشنبه، ۱ دسامبر ۲۰۱۹

آفرین

پاسخ

دیدگاه شما چیست؟

آخرین نوشته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها