مشترک خبرنامه شوید

با عضویت در خبرنامه می‌توانید از نوشته‌های جدید باخبر شوید.

دیدگاه‌ها

واو الف شنبه، ۱۷ آوریل ۲۰۲۱

این قرار عاشقانه را عدد بده، شور و حال عارفانه را عدد بده.ببین احاطه کرده است عدد فکر خلق را. 

پاسخ

دیدگاه شما چیست؟

آخرین نوشته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها