بزرگترین هدیه چیست؟

آیا می تواند خود جهان باشد؟ اقیانوسها، چکاوکها، صبوری درختان در باد؟

آیا می تواند عشق باشد، با غوغای شیرین اشتیاقش؟

چیزی دیگر، یک چیز کاملا متفاوت من را مسحور می‌کند.

که تو زندگی‌ای داری که بیشتر از زندگی خودم شگفت زده‌ام می‌کند.

که تو زندگی هوشمند و با وقاری داری که من از آن بیشتر از زندگی خودم در شگفتم.

که تو یک روح داری- از آن خودت و نه دیگری- که من از آن بیشتر از روح خودم در شگفتم.

چنانکه می‌بینم دستان روحم بیشتر از خودش برای روح تو کف می‌زنند.

~ ماری اولیور

مشترک خبرنامه شوید

با عضویت در خبرنامه می‌توانید از نوشته‌های جدید باخبر شوید.

دیدگاه‌ها

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

دیدگاه شما چیست؟

آخرین نوشته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها