بایگانی دسته: ارتباط

کارگاه یک روزه ارتباط کواکتیو – پنجشنبه 15 بهمن – تهران

کارگاه یک روزه ارتباط کواکتیو

Co-Active Communication Workshop

منظور شما از کارگاه چیست؟

ارتباط کواکتیو یعنی چی؟

چه عواملی ارتباط شما با دیگران را تحت تاثیر قرار می دهند؟

کجا ارتباط برقرار می شود؟ کجا ارتباط قطع می شود؟

Doubt

به نظر شما 180 هزار تومان برای یک کارگاه یک روزه با پذیرایی و ناهار کمی گران یا کمی ارزان نیست؟

آیا روز پنجشنبه 15 بهمن از ساعت 9 صبح تا 5 عصر مایلید در این کارگاه که علی سخاوتی در تهران بر گزار می کند شرکت کنید؟

ظرفیت کارگاه تکمیل شده است. برای اطلاع از برنامه های بعدی عضو خبرنامه شوید.

بیست درصد تخفیف ثبت نام گروهی (بیشتر از 3 نفر) یا ثبت نام قبل از 2 بهمن.

کلیه درآمدهای حاصل از این کارگاه صرف خرید و نگهداری یک توله ژرمن شپرد خواهد شد.