دسته: اشعار

درخت

چگونه به یک درخت نگاه کنیم؟

چگونه به یک درخت نگاه کنیم؟ از دور. از خیلی دور. از جایی که برگهایش با شاخه‌هایش و با ساقه‌هایش و با تنه اش یکی دیده می‌شوند. مثل یک نقاشی سیاه قلم. از زیر. اگر بتوانی پهلو به پهلوی تنه اش بایستی و سرت را بالا بگیری. آسمان را به رنگ شاخه‌هایش می‌بینی و برگهایش را به رنگ آسمان. در بهار. که شاخه ها آبستن برگند. با ماندن قطره های باران روی برگهای درخت. با جستجوی تعداد برگهای درخت روی اینترنت. در زمستان. روی زمین. هر جا که برگ زردی ریخته باشد درختی می بینی. درختی که برگهایش را رها… ادامه ←

سیزیف

سیزیف

چه دشمنی با خودت داری که این چنین با خودت رفتار و گفتار می کنی. و از آن بدتر پندار. چطور درباره خودت چنین می اندیشی؟ با هر کسی حرف می زنی کم و بیش از این مشکل رنج می برد. اپیدمی است. هر آدمی گویی آزمایشگاهی است برای سنجش و اندازه گیری خطاها و فاکاپس سلف. و کم و کاستیهای ژنتیک و خانوادگی. و اقتصادی. و اخلاقی. البته به صورت کاملا غیر علمی و نامبتنی بر حقایق. یا خودت را با بالاتر از خودت مقایسه می کنی. یا با پایین تر از خودت. این کل تجهیزات آزمایشگاه سلف شناسی… ادامه ←

چیزهایی که از طبقه نهم دیده می شوند

چیزهایی که از طبقه نهم دیده می شوند

یک سگ سیاه بزرگ گه گداری روی پشت بام یکی از خانه های کوچه مجاور می چرخد ایزوگام پشت بام همان خانه را چند روز پیش درست قبل از چند روز بارانی نو کردند. و چند روز قبل از نصب ایزوگام دو نفر روی پشت بام حرف می زدند و سگ برای خودش می چرخید. یک جایی هم ایستاد و رید. من نمی دانم با چه دقتی سطح پشت بام را برای نصب ایزوگام جدید تمیز می کنند. و نمی دانم که حس آن سگ نسبت به راه رفتن روی ایزوگام نو چه تغییری کرده است اتوبوس خط واحد که… ادامه ←

آخرین دیدگاه‌ها