دسته: اشعار

به یک کارگر ساده نیازمندیم

به یک کارگر ساده نیازمندیم

کارگری که به سادگی کارش را بکند و به سادگی به کارهای دیگر کاری نداشته باشد یا به کارهای دیگران یا به خود دیگران یا به چرایی کارش یا به چرایی کارهای دیگران به یک کارگر ساده نیازمندیم کارگری که به چگونگی انجام کارش کار ندارد یا نباید داشته باشد چرا که کارش تا جای ممکن ساده شده است کارگری که در تعاملات اجتماعی ساده شده است و ساده انگاشته می شود همانند ساده کردن کسری با حذف صفرها از صورت و مخرج “همیشه به صورت و مخرج نگاه کنید، اگر صورت و مخرج هر دو زوج بودن هر دو… ادامه ←

رپ گوشت

رپ گوشت

یک لایه خیلی نازک، نرم و در عین حال شکننده نان سفید به دورش پیچیده شده بود به تنگی و با دقت پستی و بلندی و کم و زیاد داخل ساندویچ به خوبی نمایان بود حتی اگر با چشمان بسته فقط آنرا لمس می کردی حتی قبل از باز کردن روکش کاغذی و پلاستیکیش لب و دندان قبل از نان به گوشت می رسید و مزه نان سر راه مزه گوشت و سسی که به نان مالیده شده بود قرار نمی گرفت و روکش کاغذی و پلاستیکیش سر راه گرم شدنش توی دستگاه  … ادامه ←

آخرین دیدگاه‌ها