دسته: امکان

بداهه امکان – معرفی و ده ایده برای موضوعات آن

بداهه امکان – معرفی و ده ایده برای موضوعات آن

بداهه امکان گفتگویی سه ساعته است که اینجانب روز سه شنبه ششم مرداد از ساعت 5 تا 8 غروب اجرا خواهم کرد. ده ایده برای موضوعات گفتگو در این برنامه عبارتند از: الف- امکان، امکان محوری و هر چیزی درباره امکان. چیزهایی که امکان دارند ولی احتمالشان کم است ب- بداهه گفتن و بداهه زندگی کردن (improvisation) یا همان زندگی بی هدف ج- داستانهای شخصی د- شکار ه- ملزومات زندگی در این زمان و مکان و- تحریم شدن و تحریم کردن ز- گشادی و فرهنگ کار و زندگی پایدار (permaculture) ح- کار و کارآفرینی ط- چیزی که شما را قوی تر نمی کند به تدریج… ادامه ←