بایگانی دسته: توهم

یک سؤال که به تناوب باید از خود پرسید

آدمیزاد به کرات دچار ایده هایی می شود که در لحظه نزول بسیار مبسوط و مشعوف کننده هستند. ولی خیلی طول نمی کشد که آدم متوجه توهم خود می شود.
بعضی وقتها هم زمان بیشتری برای وقوف به این توهم لازم است. و خیلی وقتها از این بعضی وقتها آدم هزینه گزافی برای توهم خود می پردازد.
یک راه عملی برای کوتاه تر کردن زمان بین نزول توهم و وقوف به آن این است که حداقل یک بار در روز جلوی آینه ایستاده و این سؤال را از خود بپرسیم:
آیا من کراک/شیشه/اکس مصرف کرده ام؟

پنج راز که هر کسی باید چهل سال قبل از مرگش کشف کند

اول
چند صد سالی است که دیگر هیچ رازی وجود ندارد.
دوم
آدمها به خودشان و به دیگران در سطح ملی و فراملی دروغ می گویند.
سوم
قضیه جدی نیست.
چهارم
توهم فردی و جمعی از بین نمی رود بلکه از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند.
پنجم
جهان هستی به خواسته های ما وقعی نمی گذارد.
الهام گرفته از کتاب “The Five Secrets You Must Discover Before You Die” 

مطالب مرتبط: