دسته: نشانه شناسی

26 نشانه بلوغ عاطفی

۲۶ نشانه بلوغ عاطفی

مطلب زیر را از اینجا ترجمه کرده ام. 1- می دانی که بیشتر رفتار بد دیگران از ترس و نگرانی است نه از روی حماقت یا رذالت. حق به جانب بودن را رها می کنی و به جهان به عنوان جایی که یا از احمق پر است یا از هیولا، نمی نگری. این باعث می شود که چیزها در ابتدا قطعیت کمتری داشته باشند ولی در طولانی مدت بسیار جالبتر به نظر برسند. 2- فهمیده ای که چیزی که توی ذهن توست به طور خودکار توسط دیگران قابل درک نیست. قبول داری که، متاسفانه، ناگزیر هستی که احساسات و نیات خود… ادامه ←

ده نشانه اینکه شما به بچه داری (babysitting) نیاز  دارید

ده نشانه اینکه شما به بچه داری (babysitting) نیاز دارید

الف- کارهایی که به طور مستقل و بدون حضور یا اجازه یا تایید دیگران قادر/مایل به انجام آن هستید عمدتا عبارتند از: زر زر کردن، غر زدن ، مقصر جلوه دادن دیگران و آسیب زدن به خود و محیط اطرافتان. ب- گرانی/کمبود گوشت را یک مانع اساسی بر سر راه رشد و تعالی خود می  دانید. ج- نیاز درونی شما به توجه دیگران، بی وقفه است. د- به چیزی اهمیت نمی دهید. ه- خود را مرکز جهان هستی می دانید و شایسته داشتن هر چیزی که توجهتان را جلب کند. و- با هر محتوای زردی که معصومیت یا مظلومیت شما را تایید کند – به راحتی-… ادامه ←

ده نشانه اینکه شما می توانید نه بشنوید

ده نشانه اینکه شما می توانید نه بشنوید

الف- همانقدر که به خود حق می دهید از دیگران درخواستی داشته باشید، به دیگران هم حق می دهید که به درخواست شما نه بگویند. ب- بعد از نه شنیدن، بیشتر از یکی دو ساعت (یا حداکثر یکی دو روز) اعتماد به نفس خود را از  دست نمی دهید و علت وجودی خود را زیر سؤال نمی برید. ج- گوینده “نه” یا همان رد کننده درخواست خود را دشمن درجه یک خود نمی پندارید. د- با گوینده “نه” یا همان رد کننده درخواست خود – به امید عوض کردن نظرش – بحث و جدل نمی کنید. ه- بعد از نه… ادامه ←