دسته: behaviour

یازده ایده برای حقیقت جویی  که از فرانسیس بیکن می توان آموخت

یازده ایده برای حقیقت جویی که از فرانسیس بیکن می توان آموخت

” …I found in my own nature special adaptation for the contemplation of truth. For I had a mind at once versatile enough for that most important object, I mean [1]the recognition of similitudes and at the same time sufficiently steady and concentrated [2]for the observation of subtle shades of difference. [3]I possessed the passion for research, [4]a power of suspending judgement with patience, [5]of meditating with pleasure, [6]of assenting with caution, [7]of correcting false impressions with readiness, [8]and of arranging my thoughts with scrupulous pains. [9]I had no hankering after novelty, [10]no blind admiration for antiquity. [11]Imposture in any shape I utterly… ادامه ←

know thyself

know thyself

یا خودت را بشناس یا Gnothi Seauton نصیحت مفیدی است که از سقراط یا شاید هزاران سال قبل از او به ما به ارث رسیده است. ولی چه طوری؟ نیکولاس فلتون عضوی از جامعه کوچکی (ولی رو به رشد) است که جنبش “ خود کمی ” را به راه انداخته اند. اینها سعی می کنند با جمع آوری داده درباره زندگی شخصی خود، خودشان را بهتر بشناسند. فلتون بر روی وب سایتش گزارشهای سالانه شخصی منتشر می کند و آنها را می فروشد. گزارشی از هر فعالیتی که بشود اندازه گرفت: مسافت پیاده روی یا دویدن، مقدار نوشیدنی و غذای مصرفی، تعداد ساعات خواب، تعداد… ادامه ←

What does nonjudgmental mean?

What does nonjudgmental mean?

An attitude which is free of irrational or unjustifiable moralizing.  “Nonjudgmental” does not mean all accepting, it means being willing to judge an activity or relationship on the basis of how well it works for the participants and not on some external standard of absolute rightness or wrongness.  Sometimes it means getting bigger than your judgments, just for a minute, so you can take a good look at them.… ادامه ←

آخرین دیدگاه‌ها