بایگانی دسته: curiosity

سؤال غیر عادی گوگل در آخر مصاحبه

“پنج دقیقه بهت وقت می دم تا یک موضوع پیچیده رو که من نمی دونم برام توضیح بدی.”

این سؤالی است که ظاهرا آقای سرگی برین در جوانی گوگل از مصاحبه شوندگانش می پرسیده است.

اگر این سؤال را کسی از شما بپرسد چیزی برای گفتن دارید؟

کاری است هم لذت بخش، هم پرسود و هم کم هزینه

جستجو از آن کارهایی است که می تواند بسیار لذت بخش باشد و اگر این کار را با یک کامپیوتر متصل به اینترنت انجام دهید، بر خلاف انواع دیگر جستجو مانند جستجو در آبهای قطب شمال، بی خطر و کم هزینه هم خواهد بود. البته منظور من در اینجا گشت و گذار بر روی اینترنت نیست.
بیشتر ما از اختصاص وقت روزانه خود به فعالیتهای مختلف مثل رفت و آمد، خوردن و خوابیدن خبر داریم و برای کارهای مختلفی مانند کلاس زبان یا ورزش هم به شکل فعال برنامه ریزی می کنیم. ولی واقعا چند نفر فعالانه برای جستجو برنامه ریزی می کنند و وقت خود را آگاهانه به آن اختصاص می دهند؟ مثلا تا حالا از کسی شنیده اید که هفته ای پنج ساعت جستجو کند؟ روزی یک سؤال نو بپرسد؟ ماهی یک چیز جدید کشف کند؟
برای جستجو کردن هیچکدام از موارد زیر لازم نیست؟
اجازه
دستور
پول
زندگی در فرنگ
آسمان آبی
وقت فراوان
شرط لازم و کافی برای جستجو واکتشاف در این دنیای به هم چسبیده امروزی شاید یک چیز بیشتر نباشد:
کنجکاوی

کنجکاوی چیست؟

کتابخانه ملی پزشکی آمریکا کنجکاوی را اینگونه تعریف می کند:
“تمایل به جستجو یا کاوش در یک محیط نو.”

با این تعریف کنجکاوی عامل اصلی مواجهه با یک محیط جدید، محرکهای نو و اطلاعات تازه است. مواجهه ای که برای هزاران سال راهبردی حیاتی برای یافتن منابع غذا، جفت، محل سکونت (لانه، غار و …) و همچنین فرار از دست شکارچیان احتمالی برای همه حیوانات (از جمله انسان) بوده است.  اگرچه کنجکاوی زیاد آنهم در محیطهای خطرناک به مرگ و در نهایت کاهش جمعیت حیوان مورد نظر منجر می شود ولی کنجکاوی کم هم می تواند به معنی واگذار کردن منابع به رقبا باشد، رقبایی که کنجکاوی بیشتری داشته اند!

الگوهای رفتاری که ما در جستجوی اکتشافی داریم خیلی وقتها شبیه به الگوهای رفتاری در کنجکاوی می باشند. یکی از این الگوها که توسط بیتز در سال 2004 پیشنهاد شده چهار مرحله اصلی در یک جستجوی اکتشافی در نظر می گیرد:
  1. نظر انداختن به صحنه
  2. هدف قرار دادن عنصری در صحنه به صورت بصری و/یا فیزیکی
  3. بررسی عنصر (عناصر) مورد نظر
  4. بدست آوردن یا رها کردن عناصر بررسی شده ( به صورت فیزیکی یا مفهومی)
زماینکه به دنبال ارضا کردن کنجکاوی خود جستجو می کنیم این چرخه به طور نامحدود تکرار می شود.