بایگانی برچسب: s

یک سؤال که به هنگام اعتراض یا اعتصاب معمولا پرسیده نمی شود

یا به هنگام انتظار برای تغییرات از بالا به پایین:

چه کارهایی می توان از پایین به بالا – بدون نیاز به اجازه، تایید و منابعی که از بالا می آید – انجام داد؟

مدل مفهومی مرتبط:

اعتراض