برچسب: خیام

روزی که نیامده ست و روزی که گذشت

روزی که نیامده ست و روزی که گذشت

بهرام همه عمر گور نمی گرفت. بهرام هم بیشتر عمرش دست خوش حالاتی بوده است نیازمند توصیه های زیر: ضایع مکن ایندم ار دلت شیدا نیست یا می خور که زمانه دشمنی غدار است سالها قبل از اینکه گور بهرام را بگیرد، گور بهرام را گرفته بود گور حسرت گذشته، گور ترس از آینده. مثل میلیاردها خواهر و برادر دیگرش. مثل ایوان ایلیچ . آن قصر که جمشید در او جام گرفت فقط در زمان گذشته چنین قابل توصیف است. وگرنه تلخی زندگی را در غالب لحظات آن قصر به راحتی می توان تجسم کرد. حتی برای جمشید. شاعر – مثل هر کدام… ادامه ←

آخرین دیدگاه‌ها