برچسب: عشق

بیست سؤال در باب عشق و رابطه

بیست سؤال در باب عشق و رابطه

1- راز پیدا کردن عشق چیست؟ فقط یک مجرد خوشحال قادر به یافتن عشق است. اگر به دنبال کسی هستی که تو را خوشحال (خوشبخت) کند، داری بوق را از سر گشاد می زنی. 2- آیا وقتی از کسی خوشم می آید بهتر است احساسم را نشان ندهم؟ باید بتوانی شوقت را با صداقت و بدون تمایل به آویزان شدن نشان بدهی. 3- چرا من هنوز مجردم؟ الف- عزت نفس کم ب- خودشیفتگی زیاد 4- چطور کسی را انتخاب کنم؟ الف- عشق در نگاه اول و پرداخت هزینه این کار در آینده. ب- با داشتن مجموعه ای از اصول و… ادامه ←

آخرین دیدگاه‌ها