برچسب: کوچینگ

سلف دیالکتیک – یک کوئیز قضایی

سلف دیالکتیک – یک کوئیز قضایی

الف- یک کتاب قانون برای زندگی شخصی خود تدوین کنید. حداقل یکی دو صفحه شامل ده بیست ماده. یا بیشتر. ب- با استناد به قانونی که خود نوشته اید، دادخواستی تنظیم کنید که در آن خواهان و خوانده خودتان هستید. یک دادخواست در حالت کلی از قسمتهای زیر تشکیل شده است: خواهان خوانده وکیل خواسته دلایل و منضمات متن اصلی شکایت ج- بعد از گذشت دو هفته یک ابلاغیه برای خود بفرستید و خود (خوانده) را به جلسه دادگاهی در زمان (حدودا دو ماه بعد) و مکان معین احضار کنید. د- در زمان مقرر دادگاهی برگزار کنید که در آن… ادامه ←

کوچینگ فراسوی تکنیک – کتاب جدید من

کتاب کوچینگ فراسوی تکنیک من در کتاب کوچینگ فراسوی تکنیک تلاش کرده ام تا فراتر از روشها و مهارتهای کوچینگ، به ماهیت و چگونگی کارکرد مربیگری یا ره‌یاری بپردازم. نسخه پی دی اف کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید. کوچینگ یا مربی‌گری، امروزه به طور گسترده هم به عنوان یک حرفه مستقل و هم به عنوان یک سبک ارتباطی توسط رهبران، مشاوران، معلمان و والدین بکار گرفته می شود. کوچینگ هم در ارتباط با دیگران و هم به هنگام پرداختن به دغدغه‌های خود انسان می تواند تاثیر عمیقی داشته باشد. کتاب کوچینگ فراسوی تکنیک به شما کمک می کند… ادامه ←

آخرین دیدگاه‌ها