سفر انطباقی

سفر انطباقی

(adaptive journey)

سه ماه آنلرنینگ

 

آنچه در این دوره خواهی آموخت:

تقریبا هیچ چیز!

به عبارت دقیقتر هیچ چیز خارج از خودت.

–آیا این یک دوره توسعه فردی است؟

خیر.

–این دوره چه چیزهای دیگری نیست؟

طراحی وب، اصول مذاکره و چگونه یک دوره آنلاین برگزار کنیم.

–آیا این یک دوره خود شناسی است؟

این یک دوره آنلرنینگ است.

–آیا آنلرنینگ هم به دوره نیاز دارد؟

نه راستش.

–خب پس چرا باید در این دوره شرکت کنم؟

به احتمال زیاد نباید در این دوره شرکت کنی.

اما به احتمال کم:

—شاید متوجه شده‌ای که هر چقدر چیزهای جدید می‌آموزی باز هم کافی نیست.

—مدتهاست که به این رویکرد خودت برای یادگیری و اضافه کردن دانش و مهارت شک کرده‌ای.

—یا شاید حس می کنی که جایی گیر کرده‌ای. اما نمی‌دانی کجا.

—یک احساس نیاز برای دوباره فکر کردن در تو بوجود آمده است. برای آنلرن کردن.

—شاید به تازگی در حال مطالعه کتاب «دوباره فکر کن» از آدام گرانت این جمله ذهنت را مشغول کرده باشد:

«هوش در باور رایج به عنوان قابلیت اندیشیدن و یادگیری تعریف می‌شود. اما دسته دیگری از مهارتهای شناختی وجود دارند که شاید در دنیای پر تحول ما، از اهمیت بیشتری برخوردار باشند: توانایی دوباره فکر کردن و آنلرن کردن.»

 

اما چگونه؟

راه‌های زیادی برای کشف گیر و گور در آدمی وجود که یکی از آنها خواندن کتاب فوق است.

راه دیگر مدیتیشن یا همان مراقبه است.

یک راه هم این است که هیچ کاری نکنی. شاید اتفاقی خودت متوجه بشوی.

 

—یک گزینه هم شرکت در این دوره است.

 

–حالا چرا سفر انطباقی؟

الف- چون در سفر(journey)، مهم رفتن است، نه رسیدن به مقصد مشخص.

ب- انطباق به این مفهوم که در طول این سفر (یا به طور کلی سفر زندگی)  شکاف بین سطح پیچیدگی محیطی که در آن زندگی می کنی و سطح پیچیدگی ذهنیت را کم کنی.

–آیا تعریف ساده تری برای انطباق وجود ندارد؟

–انطباق چه ربطی به آنلرنینگ دارد؟

دقیقا.


ظرفیت دوره:

حداکثر شش نفر

 

نحوه برگزاری دوره:

آنلاین


نحوه ثبت نام:

در صورت تمایل به شرکت در این دوره لطفا یک معرفی مختصر از خودت به همراه انگیزه‌ات از شرکت در این دوره برای من ارسال کن.

به زودی یک جلسه آنلاین برای پرسش و پاسخ و ارائه جزئیات بیشتر خواهیم داشت.