پادکست فارسی فرد و زوج

پادکست فارسی فرد و زوج به گفتگو درباره رابطه، ازدواج، جدایی، تجرد و تاهل اختصاص  دارد.

شرکت کنندگان در پادکست فرد و زوج از تجربیات، چالشها، دغدغه ها و بیم و امیدشان در رابطه صحبت می کنند.

من، علی سخاوتی میزبان شما در این پادکست هستم و می خواهم با کند و کاو در تجربه و خرد افراد مختلف، به گوشه های پنهان رابطه و جدایی نور بتابانم.

پادکست فارسی فرد و زوج

موضوعات پادکست فارسی فرد و زوج:

 • شریک زندگی خود را چگونه انتخاب کرده اید؟ یا انتخاب خواهید کرد؟
 • رابطه ایده آل خود را چگونه توصیف می کنید؟
 • با چه چالشهایی روبرو هستید؟ چالشهایی از یافتن همسر مناسب تا جدایی از یک رابطه ناسالم.
 • چه نگاهی به مجرد بودن دارید؟
 • به نظر شما عشق چیست؟
 • زندگی با شما چه چالشهایی در بر دارد؟ چقدر خود را در یک رابطه می شناسید؟
 • چقدر برای شروع یک رابطه سالم آمادگی دارید؟
 • رابطه سالم از نظر شما چه تعریفی دارد؟
 • نشانه های یک رابطه ناسالم از نظر شما کدامند؟
 • با شک و تردیدهای خود در رابطه چه می کنید؟
 • چگونه به رشد رابطه و رشد در رابطه اهمیت می دهید؟
 • با شک و دو دلی میان ماندن و رفتن چه می کنید؟
 • اگر تجربه طلاق داشته اید چگونه بوده است؟

فراتر از این پرسشها و پاسخشان، هر انسانی داستانی منحصر بفرد دارد که ارزش شنیده شدن دارد.

از آنجاییکه جامعه در دوران مدرسه و دانشگاه تقریبا هیچ فرصتی برای یادگیری در زمینه برقراری و ادامه یک رابطه خوب برای ما فراهم نمی کند، این امر تا حدود زیادی به شانس و سعی و خطا واگذار شده است. ولی سعی و خطا در زمینه رابطه ممکن است بهای سنگین و نتایج فاجعه باری، هم برای فرد و هم برای جامعه در بر داشته باشد.

شرکت در پادکست فارسی فرد و زوج

من معتقدم که وظیفه همه ماست که به یادگیری و رشد یکدیگر در زمینه ایجاد و حفظ روابط سالم، معنادار و لذتبخش کمک کنیم. امیدوارم پادکست فرد و زوج فضای چنین رشدی را فراهم کند.

در صورت تمایل به شرکت در پادکست فارسی فرد و زوج لطفا با من تماس بگیرید.

صفحه اینستاگرام فرد و زوج

فید پادکست فارسی فرد و زوج