پرسشهای مؤثر

مربی با مطرح کردن پرسشهای مؤثر مراجعش را به شفاف سازی، اکتشاف و اقدام دعوت می کند. نمونه های زیر پرسشهایی باز هستند که برای رشد و یادگیری امکانهای زیادی خلق می کنند.

پیش بینی

چه چیزی ممکنه؟

اگه همونی بشه که تو می خوای، چطور؟

 آرزوت چیه؟

چه چیز این موضوع برات هیجان انگیزه؟

ضرورتش چیه؟ حس خودت چی می گه؟

ارزیابی

برداشت تو از موضوع چیه؟

فکر می کنی بهترین گزینه کدومه؟

به نظر تو چطوره؟

چه حسی نسبت بهش داری؟

چه فرصتی اینجا هست؟ چه چالشهایی؟

ارتباطش با برنامه/سبک زندگی/ارزشهایت چیه؟

چه معنایی برای تو داره؟

ارزیابی خودت چیه؟

شفاف سازی

منظورت چیست؟

چه حسی ایجاد می کند؟

کدام قسمتش هنوز واضح نیست؟

می تونی بیشتر بگی؟

چی می خوای؟

جزئیات

میشه بیشتر توضیح بدی؟

دیگه چی؟

دیگه چه حسی/ایده ای دربارش داری؟

مثال

مثل چی؟

میشه یک نمونه بگی؟

شبیه چیه؟

کشف

اینجا چی هست که بخوای کشفش کنی؟

کدام قسمت این وضعیت رو هنوز کشف نکردی؟

چه زاویه های دیگری هست که می تونی بهش فکر کنی؟

یک امکان دیگه چی می تونه باشه؟

گزینه های دیگرت کدامند؟

فرض

اگه می تونستی دوباره انجامش بدی، چه کار متفاوتی می کردی؟

اگه تو بجای اون بودی، چه کار می کردی؟

آدم دیگه چه جوری می تونه با این وضعیت کنار بیاد؟

اگه هر کاری که می خواستی می تونستی انجام بدی، چی کار می کردی؟

نه چندان جدی

سرگرمی برای تو چه معنایی داره؟

کجای ماجرا برات خنده دار بود؟

چطور می تونی بامزه ترش کنی؟

می خوای چه جوری باشه؟

اگه بخوای به آدما یاد بدی خوش بگذرونن، بهشون چی می گی؟

تاریخچه

چی باعثش شد؟

چه چیزی منجر به این وضعیت شد؟

تا حالا چیا رو امتحان کردی؟

اقدام

برنامه اجرایی چیه؟

برای انجامش چی کار باید بکنی؟

برای انجامش به چه کمکی/حمایتی نیاز داری؟

چه کار خواهی کرد؟

کی این کارو می کنی؟

درک و یادگیری

داستان را چطوری برای خودت توضیح می دی؟

چه چیزی برداشت می کنی؟

چه درسی برات داشت؟

چطور مطمئن می شی که چیزی رو که یاد گرفتی فراموش نمی کنی؟

چطوری همه اینا رو بهم ربط می دی؟

گزینه ها

امکانها کدامند؟

اگه انتخاب با تو بود چی کار می کردی؟

راه حلهای ممکن کدامند؟

اگر انجام بدی چه اتفاقی می افته؟ اگه انجام ندی چه اتفاقی می افته؟

چه امکانهایی می توی خلق بکنی؟

نتیجه

چی می خوای؟

نتیجه مورد نظر تو چیه؟

از کجا می فهمی که بهش رسیدی؟

چه شکلیه؟

چشم انداز

وقتی 95 سالت بشه چی می خوای درباره زندگیت بگی؟

پنج سال بعد درباره این چی فکر می کنی؟

ارتباط این با هدف زندگیت چیه؟

در کل چقدر برات مهمه؟

که چی؟

برنامه ریزی

برنامت برای انجامش چیه؟

چه چور برنامه ای باید بریزی؟

چطور می خوای وضعیت رو بهتر کنی؟

قدم بعدی چیه؟

پیش بینی

حدس می زنی چطور از آب دربیاد؟

فکر می کنی چی برات  داره؟

به کجا میرسه؟

چه شانسی برای موفقیت داره؟

پیش بینی خودت چیه؟

منابع

برای تصمیم گیری به چی نیاز داری؟

الان دربارش چی می دونی؟

چطور می تونی دربارش اطلاعات بیشتری جمع کنی؟

الان چه تصویری ازش داری؟

چه منابعی در اختیار داری؟