پادکست به راه بادیه #۳۴

خر برفت

خر برفت خر برفت

ارزان فروشی، فشار اجتماعی، تقابل ارزشها و سوء تفاهم در شعری جاودانه از مولانا

 

به راه بادیه را می توانید روی بیشتر اپ های پادکستینگ گوش بدهید.

Apple PodcastsCastboxRadio PublicPocket CastsSpotifyGoogle PodcastsAnchor

آدرس ایمیل

 

2 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.