پادکست به راه بادیه #47

سفر از در حالیکه به حال، معادلی فارسی برای شادن فروید و درخواست رسمی برای حمایت مالی از به راه بادیه.

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.

همدلی از هم زبانی خوشتر است.

به راه بادیه را می توانید روی بیشتر اپ های پادکستینگ گوش بدهید.

Apple PodcastsAmazon MusicCastboxRadio PublicPocket CastsSpotifyGoogle PodcastsAnchor

 

تماس با علی سخاوتی

 

به راه بادیه
حمایت مالی از به راه بادیه

امروز و شاید فردا نیز

غرق اندیشه، پشیمانی و آرزوی بر باد رفته یا هنوز نرفته،

پر از خاطره، غرور و غم بیش از حد

آغاز می کنم صفحه ای دیگر، شعری دیگر را

دغدغه های بسیار پر می کنند روزم را! 

من به آنها جامه ای می بخشم از واژه ها، 

بعضی وقتها کفشهای کوچکی از قافیه.

چه زندگی ممتازی!

در حالیکه یک نفر در جایی صورتی در حال گریه را می بوسد.

در حالیکه در جایی زنها برای یافتن آب کیلومترها ساعت دو صبح پیاده راه می روند.

در حالیکه یک جا بمبی برای منفجر شدن آماده می شود.

 ~ ماری اولیور

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *