بداهه امکان – معرفی و ده ایده برای موضوعات آن

بداهه امکان گفتگویی سه ساعته است که اینجانب روز سه شنبه ششم مرداد از ساعت 5 تا 8 غروب اجرا خواهم کرد. ده ایده برای موضوعات گفتگو در این برنامه عبارتند از: الف- امکان، امکان محوری و هر چیزی درباره امکان. چیزهایی که امکان دارند ولی احتمالشان کم است ب- بداهه گفتن و بداهه زندگی… ادامه خواندن بداهه امکان – معرفی و ده ایده برای موضوعات آن