موتور اکتشاف

موتور اکتشاف یا discovery engine کوتاهی الکساندر فلمینگ در ضدعفونی کردن کشت باکتریها بود که باعث کشف پنی سیلین شد. ارشمیدس روش اندازه گیری حجم اشکال غیر هندسی را با فرو رفتن در وان حمام کشف کرد. و کریستف کلمب آمریکا را با دریانوردی به مقصد هند کشف نمود. ویاگرا، امواج مادون قرمز، ال اس دی، مایکروفر و پرینتر… ادامه خواندن موتور اکتشاف