تصمیمهای سخت – موضوع پادکست بعدی

تماس گیرنده از قزوین درخواست زیر را برایم ایمیل کرده است که فکر کردم شاید بهتر باشد آنرا به عنوان موضوع پادکست این دوشنبه پیشنهاد کنم. ابتدا اصل نامه ای که دریافت کردم : ———————————– درخواست راهنمایی از تماس گیرنده قزوین سلام علی آقا سخاوتی خوبین ؟ سلامتین ؟ محمد هستم از قزوین در پادکست… ادامه خواندن تصمیمهای سخت – موضوع پادکست بعدی

مشاهدات من در باب کارآفرینی در نمایشگاه کام

دوشنبه ای که گذشت اولین نمایشگاه کشف امکان و معنا (کام) برگزار شد. برای من و همچنین دوستانم که در این نمایشگاه شرکت و مشارکت کرده بودند تجربه خیلی خوبی بود. چیزی که می شنوید اگرچه با قالب معمول پادکست گپ با علی سخاوتی تفاوت دارد ولی همانطور که قول داده بودم آنرا منتشر کرده… ادامه خواندن مشاهدات من در باب کارآفرینی در نمایشگاه کام

چالشهای دوستی، تماس گیرنده از قزوین و قربانیان مونولوگ

و تکه کوتاهی از آهنگ Lightning Love By Bobby Thompson هفته آینده ششم بهمن ماه ضبط پادکست نخواهیم داشت. لطفا دو هفته بعد یعنی 13 بهمن تماس بگیرید. 23584858 ساعت 4 تا 6 عصر