پادکست فارسی گپ با علی سخاوتی

“گپ با علی سخاوتی” اسم پادکست  جدید من است که قرار است از دو هفته بعد ضبط و منتشر بشود. طرح برنامه اینگونه است که چند تا آدم مشتاق، علاقه مند یا کنجکاو هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 8 تا 10 شب با شماره تلفن 23584858 تماس می گیرند و با من درباره موضوعات نه چندان… ادامه خواندن پادکست فارسی گپ با علی سخاوتی