مشکلات و محدودیتها

نیروی جاذبه زمین یک محدودیت است. اگر می خواهید هواپیما درست کنید باید بر این محدودیت غلبه کنید. محدودیت همیشه با ما هست. باید با آن ساخت. ولی مشکل را باید حل کرد. برای مدتها مدیران ترافیک شهر تهران به “نسل خودرو شیفته” این شهر به چشم محدودیت نگاه کرده اند. محدودیتی که باید با آن ساخت… ادامه خواندن مشکلات و محدودیتها

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در کلیات

شروع داستان

علم بهتر است یا ثروت؟تا جایی که حافظه من یاری می کند این شاید یکی از معدود سؤالهای باز و غیر گزینه ای بود که پتانسیل این را داشت تا فکر آدم را به جستجو و کشف برانگیزد. اگرچه در سیستم آموزشی که من در آن تحصیل کردم این سؤال موضوع انشایی بود در دوران ابتدایی و برای… ادامه خواندن شروع داستان

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در کلیات

اول دفتر

جورج اورول انگیزه آدمها را از نوشتن چهار چیز می داند: اول ego یا میل به شهرت و با هوش به نظر رسیدن و این جور چیزها. دوم حس زیبایی شناسی یعنی اینکه آدم به یک زیبایی ای می رسد که حس می کند باید آنرا حتما با دیگران در میان بگذارد. سوم انگیزه تاریخی یعنی ثبت وقایع برای آیندگان… ادامه خواندن اول دفتر

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در کلیات