پادکست به راه بادیه #۶۴

ما ز بالاییم و بالا می رویم، سفر سایکدلیک، سفرنامه MDMA، سوگ پدرم پس از ۴۲ سال، التیام تروما، رهایی از زندان شرم و گناه، نقشه خودآگاهی، مرغ و تخم مرغ گناه و مذهب، پذیرش مسئولیت التیام

Vagabonding with Ali Sekhavati – 3-08-2018

In this English episode Ali and Hildur talk about Hildur running for presidency, healing, divorce, making big decisions and more… You can listen to “Vagabonding with Ali Sekkhavati” on all podcasting platforms. You can also follow Ali on Instagram.    

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در podcast،vagabonding برچسب خورده با