عاقبت چرتوپخانوف

شاهکاری بی بدیل در توصیف مقاومت انسان در برابر تغییر.   نوشته: ایوان تورگنیف ترجمه و صدا: علی سخاوتی  

بسته دوکا

شامل همه داستانهایی که تا کنون منتشر شده است. مجموعه رهایی شامل چهار داستان فیل کلیسای جامع جعبه ها هر کی که رو این تخت خوابیده بوده گاوها رادیوی عظیم لگوف راه دراز شامل دو داستان تختهای یک نفره در رم لوله‌کشی و عاقبت چرتوپخانوف

راه دراز

دو داستان کوتاه از جان آپدایک ترجمه و صدا: علی سخاوتی     میپل ها برای مدت چنان طولانی درباره جداشدن حرف زده بودند که به نظر می رسید هرگز اتفاق نمی افته. چراکه گفتگوهاشون، بیش از پیش مبهم و بی رحمانه، در حالیکه اتهام، عقب نشینی، حمله و نوازش، جاشون رو به هم می… ادامه خواندن راه دراز