عاقبت چرتوپخانوف

شاهکاری بی بدیل در توصیف مقاومت انسان در برابر تغییر.

 

نوشته: ایوان تورگنیف

ترجمه و صدا: علی سخاوتی

 

RIAL 1,350,000 – خرید