پادکست به راه بادیه #20

قطعی اینترنت در هرم مازلو، خواستگاری نافرجام و تعریفی از به راه بادیه رفتن   به راه بادیه را می توانید روی بیشتر اپ های پادکستینگ گوش بدهید. Apple Podcasts, Castbox, Radio Public, Pocket Casts, Spotify, Google Podcasts, Anchor آدرس ایمیل پادکست به راه بادیه.