فرصت کار داوطلبانه – ایجاد صفحه ویکی پدیا برای علی سخاوتی

قبل از هر چیز دو سؤال: چه کسی واجد شرایط داشتن یک صفحه ویکی پدیا است؟ چه کسی واجد شرایط پاسخ دادن به سؤال بالا است؟ برای کسانی که مثل خود من با دیدن عنوان این درخواست قضاوت کرده اند که: “تو کی هستی که صفحه ویکی پدیا می خوای داشته باشی؟” بهترین منبع یادگیری… ادامه خواندن فرصت کار داوطلبانه – ایجاد صفحه ویکی پدیا برای علی سخاوتی

فرصت کار داوطلبانه – به راه بادیه

اگر مشتاق به راه بادیه رفتن یا نشستن باطل هستید خلق محتوا و انتشار آن برایتان مهم است می توانید متن، عکس، صدا و فیلم ویرایش کنید با شبکه های اجتماعی آشنا هستید برای رشد “مفهوم به راه بادیه” ده ایده دارید و مایلید که داوطلبانه این کار را انجام بدهید، من مشتاقم که کارنامه… ادامه خواندن فرصت کار داوطلبانه – به راه بادیه