پادکست فارسی فرد و زوج – 4

مواجهه با سرطان پس از عقد مطالب کلیدی این قسمت از پادکست فارسی فرد و زوج: [1:00] عقد با دوست چند ساله با برنامه مهاجرت [1:35] دو روز قبل از سفر متوجه شدم دچار سرطان سینه هستم. همه نقشه هام نقش بر آب شد [3:35] پروسه سنگین درمان [4:45] تاثیر شیمی درمانی بر هورمونها [7:00]… ادامه خواندن پادکست فارسی فرد و زوج – 4

پادکست فارسی فرد و زوج – 3

کمای طلاق مطالب کلیدی این قسمت از پادکست فارسی فرد و زوج: [00:40] فکر نکردن به ازدواج و ازدواج با یکی از همنوردهای خوبم [1:30]  پایه تصمیم برای ازدواج و چیزهایی اساسی که نمی دانستم [3:00] حفظ ویترین زندگی مشترک و زندگی به عنوان دو تا همخونه [5:50] واقعیتی که از اول توی رابطه وجود… ادامه خواندن پادکست فارسی فرد و زوج – 3

پادکست فارسی فرد و زوج – 2

اهمیت ایدئولوژی در انتخاب و ضرورت گذشت و تلاش در حفظ رابطه مطالب کلیدی این قسمت از پادکست فارسی فرد و زوج: [00:30] ارجاع به پادکست فنامنا و کنجکاوی من در مورد رابطه خوب عباس و همسرش [1:30]حفط یه رابطه و ادامه پیدا کردن یه رابطه مستلزم تلاشه [2:30]شروع رابطه عباس [3:05] اهمیت شباهت ایدئولوژی و… ادامه خواندن پادکست فارسی فرد و زوج – 2