کارگاه مقدماتی کوچینگ – 5 و 6 اردیبهشت 98

محتوای کارگاه: چالش باورها رسالت و ظرفیت کوچینگ برای رهبری مدل کواکتیو تمرین کوچینگ زمان: 5 و 6 اردیبهشت 98مکان: تهران ثبت نام روی ایوندتماس برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام تلفنی: 88870154 و 09391147422