پادکست 822 #14 – هجدهم اردیبهشت 1396

داستان فلسفه، ورود من به سیاست، شفافیت و فساد مالی، پلن B و نانی که بعد از ضبط پادکست فهمیدم خیلی بهتر از چیزی شده است که در نگاه اول دیدم.   لینک این قسمت روی یوتیوب.   انتشار پادکست 822 متوقف شده است.   پادکست 822 را روی کانال یوتیوب علی سخاوتی می توانید بشنوید.

پادکست 822 #13 – یازدهم اردیبهشت 1396

توله سگ لنگ، تضاد و چالشهای زندگی دوناتینگ و پخت اولین نان با تجهیزات پیشرفته   لینک این قسمت روی یوتیوب.   انتشار پادکست 822 متوقف شده است. Afternoon on a Hill ~Edna St. Vincent Millay I will be the gladdest thing Under the sun! I will touch a hundred flowers And not pick one.… ادامه خواندن پادکست 822 #13 – یازدهم اردیبهشت 1396

پادکست 822 #12 – چهارم اردیبهشت 1396

ترس از لمس شدن، چهلم لاکچری، فرصتهای شغلی در بهشت زهرا، معرفی دوره کارآموزی مدرسه علی سخاوتی و یک کوئیز دیگر لینک این قسمت روی یوتیوب. انتشار پادکست 822 متوقف شده است. پادکست 822 را روی کانال یوتیوب علی سخاوتی می توانید بشنوید.