درباره علی سخاوتی

 

سلام

بسیاری از نوشته های این وبلاگ درباره خود من هستند.

گه گداری شعر هم می نویسم.

خلق فضای رشد برایم مهم است.

در پادکست به راه بادیه همچنین درباره زندگی خودم و اتفاق هایی که برایم می افتد حرف می زنم.

قبل از به راه بادیه پادکست 822 را منتشر کردم.

پادکست فنامنا گفتگوی من با آدمهای معمولی است درباره زندگی معمولیشان.

قبل از فنامنا با پادکست گپ با علی سخاوتی تجربه مشابهی داشتم.

با وجود درونگرایی زیاد، از حرف زدن با دیگران لذت می برم.

 

 

کتابها

کوچینگ فراسوی تکنیک

امکان – سی کار که به جای دانشگاه رفتن یا مسافرکشی می توان کرد

دفترچه آغازگری

 

دوکا – داستانهایی کوتاه از دل زندگی

(داستانهای صوتی کوتاه)

 

برنامه های آموزشی

تجربه رهبری

آموزش کوچینگ

 

 

عکسها و توییتها

صفحه اینستاگرام

توئیتر علی سخاوتی