درباره علی سخاوتی

 

سلام

بسیاری از نوشته های این وبلاگ درباره خود من هستند.

گه گداری شعر هم می نویسم.

خلق فضای رشد برایم مهم است.

در پادکست به راه بادیه همچنین درباره زندگی خودم و اتفاق هایی که برایم می افتد حرف می زنم.

قبل از به راه بادیه پادکست 822 را منتشر کردم.

پادکست فنامنا گفتگوی من بود با آدمهای معمولی درباره زندگی معمولیشان.

قبل از فنامنا با پادکست گپ با علی سخاوتی تجربه مشابهی داشتم.

با وجود درونگرایی زیاد، از حرف زدن با دیگران لذت می برم.

 

Articles and poems in English

 

کتابها

کوچینگ فراسوی تکنیک

امکان – سی کار که به جای دانشگاه رفتن یا مسافرکشی می توان کرد

دفترچه آغازگری

 

ترجمه:

چگونه مراقبه کنیم

یک راهنمای عملی برای دوست شدن با ذهنمان

نوشته: پما چودرون

نشر اورنگ

 

دوکا – داستانهایی کوتاه از دل زندگی

(داستانهای صوتی کوتاه)

 

برنامه های آموزشی

تجربه رهبری

آموزش کوچینگ

 

 

عکسها و توییتها

صفحه اینستاگرام

توئیتر علی سخاوتی