آمار گشادی و گشادی آماری

طبق یک بررسی هشتاد درصد مردم آمریکا می خواهند کتاب بنویسند. یک سوم دیپلمه ها بعد از دبیرستان حتی یک کتاب هم نمی خوانند. چهل و دو درصد فارغ التحصیلان دانشگاه هم همینطور. هشتاد درصد خانواده های آمریکایی در سال گذشته یک کتاب نخریده و یا نخوانده اند. پنجاه و هفت درصد کتابهای تازه خریده… ادامه خواندن آمار گشادی و گشادی آماری

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در آمار،کتاب