کارگاه یک روزه ارتباط کواکتیو – پنجشنبه 15 بهمن – تهران

کارگاه یک روزه ارتباط کواکتیو Co-Active Communication Workshop منظور شما از کارگاه چیست؟ ارتباط کواکتیو یعنی چی؟ چه عواملی ارتباط شما با دیگران را تحت تاثیر قرار می دهند؟ کجا ارتباط برقرار می شود؟ کجا ارتباط قطع می شود؟ به نظر شما 180 هزار تومان برای یک کارگاه یک روزه با پذیرایی و ناهار کمی… ادامه خواندن کارگاه یک روزه ارتباط کواکتیو – پنجشنبه 15 بهمن – تهران