آیا از بیکاری خسته شده اید؟

من یک نفر را می شناسم که شما را به احتمال خیلی زیاد استخدام خواهد کرد. صرف نظر از سن و جنسیت و محل زندگی و شرایط اقتصادی و اینکه چه سوابق کاری یا چه مهارتهایی دارید. اگر از بیکاری خسته شده اید، توصیه من به شما اینست که همچنان به جستجوی کار ادامه بدهید.… ادامه خواندن آیا از بیکاری خسته شده اید؟