شام اول

یکشنبه شب (دوم اسفند) به صرف شام و گفتگو درباره هر چیزی که پیش آید و خوش آید. ظرفیت باقی مانده: 3 نفر هزینه شرکت در برنامه: 100 هزار تومان مهلت ثبت نام: جمعه محل: تهران – شهرک غرب اگر مایل به شرکت هستید لطفا به من ایمیل بزنید.