اطلاعاتی که قابل فهم نیست

گوینده اخباری که از رادیوی تاکسی ای که من در آن سوار بودم پخش می شد،  از قول مسئول مربوطه می گفت که مردم روزی دو میلیون و هفتصد هزار لیتر بنزین هفتصد تومانی مصرف می کنند و من نفهمیدم این یعنی چه. بعضی وقتها دلیل اینکه ما نمی توانیم از اطلاعات استفاده کنیم مظروف… ادامه خواندن اطلاعاتی که قابل فهم نیست

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در contextualization