کنجکاوی چیست؟

کتابخانه ملی پزشکی آمریکا کنجکاوی را اینگونه تعریف می کند:“تمایل به جستجو یا کاوش در یک محیط نو.” با این تعریف کنجکاوی عامل اصلی مواجهه با یک محیط جدید، محرکهای نو و اطلاعات تازه است. مواجهه ای که برای هزاران سال راهبردی حیاتی برای یافتن منابع غذا، جفت، محل سکونت (لانه، غار و …) و همچنین فرار از دست… ادامه خواندن کنجکاوی چیست؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در curiosity،definitions