هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است

و چون بر می آید مفرح ذات و ده چیز دیگر که در سال 2010 از دست و زبان من برنمی آید کز عهده  شکرش بدرآید: خواندن کتابی در روز انتشارش یا چند روز پس از انتشارش یا اصلا خواندنش itunes iPad email blogging RSS Feeds slideshare youtube facebook google

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در gratitude