دسته: idea

یازده ایده برای حقیقت جویی  که از فرانسیس بیکن می توان آموخت

یازده ایده برای حقیقت جویی که از فرانسیس بیکن می توان آموخت

” …I found in my own nature special adaptation for the contemplation of truth. For I had a mind at once versatile enough for that most important object, I mean [1]the recognition of similitudes and at the same time sufficiently steady and concentrated [2]for the observation of subtle shades of difference. [3]I possessed the passion for research, [4]a power of suspending judgement with patience, [5]of meditating with pleasure, [6]of assenting with caution, [7]of correcting false impressions with readiness, [8]and of arranging my thoughts with scrupulous pains. [9]I had no hankering after novelty, [10]no blind admiration for antiquity. [11]Imposture in any shape I utterly… ادامه ←

تلاش برای باز کردن ذهن

تلاش برای باز کردن ذهن

بعضی وقتها (شاید خیلی وقتها) احساس می کنم ایده ای برای نوشتن ندارم. یا حرفی برای گفتن. ذهنم مثل چوب لباسی ای می ماند که به هر میله آن دو سه تکه لباس آویزان شده باشد. شاید هم بیشتر. جایی برای آویزان کردن لباسهای بیشتر وجود ندارد. احساس می کنم علاوه بر ایده های خودم، خیلی از ایده های آدمهای دیگر را هم بر روی چوب لباسی ذهنم آویزان کرده ام. چندین ایده درباره یک موضوع واحد. مثلا درباره پول. یا جنس مخالف. یا سیاست خارجی. یا کسب و کار الکترونیکی. خیلی از این ایده ها مال من نیستند. خیلی… ادامه ←

ایده خوب چیست؟

ایده خوب چیست؟

یک ایده خوب یک شبکه است.  کهکشانی از نورونها که در مغز شما برای اولین بار با هم مرتبط می شوند و ایده ای به ذهن خودآگاه شما خطور می کند. به عبارت دیگر ایده یک چیز نیست بلکه بیشتر شبیه یک کندو است. مغز انسان تقریبا 100 میلیارد نورون دارد که می توانند 100 تریلیون ارتباط عصبی با یکدیگر تشکیل دهند و این یعنی بزرگترین و پیچیده ترین شبکه موجود بر روی کره زمین. یکی از شرطهای اساسی برای شکل گرفتن یک ایده، بزرگی شبکه عصبی سازنده آن است. احتمالا متصل شدن سه چهار تا نورون، ایده خاصی برای… ادامه ←

آخرین دیدگاه‌ها