یازده ایده برای حقیقت جویی که از فرانسیس بیکن می توان آموخت

” …I found in my own nature special adaptation for the contemplation of truth. For I had a mind at once versatile enough for that most important object, I mean [1]the recognition of similitudes and at the same time sufficiently steady and concentrated [2]for the observation of subtle shades of difference. [3]I possessed the passion for research,… ادامه خواندن یازده ایده برای حقیقت جویی که از فرانسیس بیکن می توان آموخت

تلاش برای باز کردن ذهن

بعضی وقتها (شاید خیلی وقتها) احساس می کنم ایده ای برای نوشتن ندارم. یا حرفی برای گفتن. ذهنم مثل چوب لباسی ای می ماند که به هر میله آن دو سه تکه لباس آویزان شده باشد. شاید هم بیشتر. جایی برای آویزان کردن لباسهای بیشتر وجود ندارد. احساس می کنم علاوه بر ایده های خودم،… ادامه خواندن تلاش برای باز کردن ذهن

ایده خوب چیست؟

یک ایده خوب یک شبکه است.  کهکشانی از نورونها که در مغز شما برای اولین بار با هم مرتبط می شوند و ایده ای به ذهن خودآگاه شما خطور می کند. به عبارت دیگر ایده یک چیز نیست بلکه بیشتر شبیه یک کندو است. مغز انسان تقریبا 100 میلیارد نورون دارد که می توانند 100… ادامه خواندن ایده خوب چیست؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در booklog،idea