در جستجوی معنای صداها در شب

دنگ و دونگ بيرون كشيدن يك بطری پلاستیکی از ته یک سطل آشغال بزرگ. برای من: اندیشیدن به زندگیش. برای او: شاید او اين صدا را نمی شنود. صدای خداحافظی طولانی همسایه از مهمانهایش دم در. برای من: احساس تهوع. برای او: بدرقه مؤدبانه مهمانها. صدای باند آمپلی فای شده بلندگوی ماشينی كه از كوچه… ادامه خواندن در جستجوی معنای صداها در شب

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در perspective