یک سؤال که به هنگام اعتراض یا اعتصاب معمولا پرسیده نمی شود

یا به هنگام انتظار برای تغییرات از بالا به پایین: چه کارهایی می توان از پایین به بالا – بدون نیاز به اجازه، تایید و منابعی که از بالا می آید – انجام داد؟ مدل مفهومی مرتبط: