پادکست به راه بادیه #46

عشق واقعی، مهاجرت آقای غیاثوند به کلمبیا، قبولی در امتحان رانندگی، کارنامه به راه بادیه در ۲۰۲۱، دستور پخت بهترین سوپ عدس و قول سال نوی من برای زندگی رها از شادنفروید.

پادکست به راه بادیه #45

رد شدن در امتحان رانندگی، عشق در کلمبیا، دیتینگ در زمستان، دوستان جدید و معاشرت در پامنار تورنتو و احوالپرسی خواستگار قدیمی در یک پادکست بدون شعر. به راه بادیه را می توانید روی بیشتر اپ های پادکستینگ گوش بدهید. Apple Podcasts, Amazon Music, Castbox, Radio Public, Pocket Casts, Spotify, Google Podcasts, Anchor آدرس ایمیل