تجربه دیگران، ندیدن کدو و عاشقی در دریایی که موج خون فشان دارد

تجربه دیگران من در زندگیم به ندرت از تجربه دیگران استفاده کرده‌ام. یا اصلا برای این کار دلیلی نداشته‌ام یا اگر هم داشته‌ام این بوده است که آدم اگر از تجربه دیگران استفاده کند دیگر خودش قادر به تجربه دست اول نخواهد بود. در اعتراض به این منطق ممکن است بگویید که «خب بعضی از… ادامه خواندن تجربه دیگران، ندیدن کدو و عاشقی در دریایی که موج خون فشان دارد

کارگاه دو روزه تجربه رهبری – دهم و یازدهم مرداد 98

  موضوعات محوری کارگاه   رشد درک ما از رشد: مروری بر درس آموخته های شاخه روانشناسی رشد (developmental psychology) معماری رهبری: ذرات بنیادین سازنده بنای رهبری و ارتباطات بین آنها ترسیم نقشه مقاومت در برابر تغییر (immunity to change) شکستن سیکل باطل تغییر کشف ارزشها و تدوین اصول بر اساس آنها تمرین آسیب پذیری… ادامه خواندن کارگاه دو روزه تجربه رهبری – دهم و یازدهم مرداد 98